Finansowanie zielonej transformacji

Poniżej przedstawiamy gamę dostępnych opcji finansowania dla właścicieli domów na projekty zielonej transformacji. Te rozwiązania zostały zaprojektowane, aby wspierać Państwa drogę do bardziej zrównoważonego i energooszczędnego domu.

 • Czyste powietrze

  Program “Czyste Powietrze” jest uznawany za jeden z najbardziej korzystnych pod względem finansowym, oferując dofinansowanie do zakupu pompy ciepła, realizacji termomodernizacji oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, z możliwością uzyskania nawet do 135 000 zł w ramach najwyższego poziomu wsparcia finansowego dla gospodarstw o najniższych dochodach na osobę. Dla pompy ciepła typu powietrze-woda o wyższej klasie efektywności energetycznej, warunki dofinansowania przedstawiają się następująco:

  • I próg dochodowy (do 135 tys. zł netto rocznie na gospodarstwo) – do 55% kosztów, nie więcej niż 19 400 zł,
  • II próg dochodowy (do 2651 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) – do 80% kosztów, maksymalnie 28 100 zł,
  • III próg dochodowy (do 1526 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) – 100% kosztów, nie więcej niż 35 200 zł.

  Program nakłada na beneficjentów pewne wymagania i ograniczenia, między innymi konieczność posiadania własności domu jednorodzinnego lub mieszkania z odrębną księgą wieczystą oraz przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, który jest refundowany w 100% do kwoty 1200 zł.

  Znaczącą zaletą programu jest skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, a także unikatowa możliwość uzyskania połowy dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji, co nie dotyczy gospodarstw z pierwszego progu dochodowego.

  Należy pamiętać, że wysokość dofinansowania może różnić się w zależności od typu pompy ciepła. Więcej informacji o dostępnych opcjach znajduje się na stronie programu.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu, ale potrzebujące pomocy w wyborze najlepszego rozwiązania są zachęcane do kontaktu z nami.

 • Mój Prąd

  Piąta edycja najpopularniejszego programu dofinansowania rozszerza zakres wsparcia, umożliwiając beneficjentom uzyskanie dotacji nie tylko na instalację fotowoltaiczną i magazyn energii, ale także na zakup pompy ciepła. Kluczowym warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie fotowoltaiki, która jest fundamentem dofinansowania, jednak dla osób, które zainstalowały ją wcześniej, istnieje możliwość “dokupienia” pompy ciepła.

  Dla nowych wnioskodawców, którzy nie korzystali jeszcze z dofinansowania w ramach programu “Mój Prąd” (grupy I i II), dostępne są następujące kwoty wsparcia:

  • 6000 zł na fotowoltaikę,
  • 7000 zł na fotowoltaikę z dodatkowymi komponentami, w tym:
   • Magazyn ciepła: 5000 zł,
   • Gruntowa pompa ciepła: 28 500 zł,
   • Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności: 19 400 zł,
   • Pompa ciepła powietrze-woda: 12 600 zł,
   • Pompa ciepła powietrze-powietrze: 4400 zł,
   • Magazyn energii: 16 000 zł,
   • System zarządzania energią: 3000 zł.

  Aby zakwalifikować się do otrzymania dofinansowania na dodatkowe elementy, konieczne jest posiadanie zainstalowanej fotowoltaiki o mocy od 2 kW do 10 kW, która rozliczana jest w systemie net-billing. Dotacje są przyznawane tylko raz z możliwością wyjątku dla osób, które zainwestowały w fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 r., rozliczały się w systemie net-metering i otrzymały już wsparcie z programu “Mój Prąd”. Mogą one ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie po zmianie systemu rozliczeń na net-billing i dokupieniu urządzenia z listy dopuszczonych przez program.

  W tej sytuacji dofinansowanie na fotowoltaikę ogranicza się do maksymalnie 50% kosztów, nie przekraczając 3000 zł, a każdy dodatkowy element jest wspierany kwotą identyczną z wcześniej wspomnianymi.

 • Moje Ciepło

  Program dofinansowania oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skierowany do właścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie po 1 stycznia 2021 roku. Celem programu jest wsparcie w zakresie instalacji nowych pomp ciepła, przy czym dotacja pokrywa:

  • 30% kwalifikowanych kosztów instalacji pompy ciepła,
  • 45% tych kosztów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

  W ramach programu maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla gruntowej pompy ciepła to 21 000 zł, natomiast dla pomp powietrznych (typu powietrze-powietrze oraz powietrze-woda) limit wynosi 7000 zł.

  Program nakłada także dodatkowe warunki uczestnictwa, między innymi:

  • W instalowanym budynku nie może być żadnego źródła ciepła opartego na paliwach stałych.
  • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi być wymieniona zarówno na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy, jak i na fakturze za zakup i instalację pompy ciepła.

  Te wymogi mają na celu promowanie ekologicznych źródeł energii oraz wsparcie rodzin wielodzietnych w zwiększeniu efektywności energetycznej ich domów.

 • Ciepłe Mieszkanie

  Program dopłat jest rozszerzeniem inicjatywy “Czyste Powietrze” i ma na celu wsparcie właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych przy wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. “kopciuchów”, na bardziej efektywne systemy grzewcze. Istotnym warunkiem otrzymania dofinansowania do termomodernizacji lokalu jest wymiana istniejącego pieca; bez usunięcia starego źródła ogrzewania, możliwość uzyskania wsparcia finansowego na termomodernizację jest wykluczona.

  Zaktualizowane kwoty dofinansowania, które zaczęły obowiązywać od września 2023 roku w ramach II edycji naboru, są następujące (przy czym kryteria dochodowe są takie same, jak w programie “Czyste Powietrze”):

  • Dla dochodu do 135 000 zł rocznie – do 30% kosztów, maksymalnie 16 500 zł,
  • Dla dochodu na osobę w gospodarstwie do 1894 zł, lub 2651 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 60% kosztów, nie więcej niż 27 500 zł,
  • Dla dochodu na osobę w gospodarstwie do 1090 zł, lub 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 90% kosztów, maksymalnie 41 000 zł.
  • Mieszkańcy gmin o wysokim poziomie zanieczyszczenia mogą liczyć na dodatkowe 5% dofinansowania.

  Ponadto, program przewiduje wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych, które mogą otrzymać do 60% kosztów kwalifikowanych, nie przekraczając:

  • 350 tys. zł na kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła,
  • 360 tys. zł, jeżeli projekt obejmuje także zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla przedsięwzięć z pompami ciepła),
  • 150 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła.

  Gminy są głównymi beneficjentami tego programu i od września mogą aplikować o fundusze na rzecz swoich mieszkańców. Informacje dotyczące terminów składania wniosków można znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin.

 • Stop Smog

  Nowa inicjatywa w ramach programu “Czyste Powietrze” skierowana jest do osób o niższych dochodach, dla których koszty ogrzewania stanowią istotną część domowego budżetu, mieszkających na obszarach dotkniętych problemem smogu i objętych tzw. uchwałą antysmogową. Celem programu jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez zastąpienie tradycyjnych źródeł ciepła nowymi, niskoemisyjnymi rozwiązaniami.

  W ramach programu przewidziano dofinansowanie na:

  • likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła,
  • zakup i instalację nowych, niskoemisyjnych systemów grzewczych,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  • przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

  Głównym beneficjentem programu jest gmina, która może otrzymać do 70% dofinansowania z budżetu państwa, natomiast pozostałą część musi sfinansować z własnych środków. Dzięki temu mieszkańcy kwalifikujący się do programu mogą liczyć na pełne pokrycie kosztów inwestycji (do maksymalnie 53 000 zł) na jedną nieruchomość lub lokal mieszkalny.

  Aby przystąpić do programu, należy spełnić określone warunki:

  • Dochód w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego limit dochodu na osobę ustalony jest na poziomie 125% najniższej emerytury, za ostatnie 3 miesiące.
  • Wartość majątku aplikującego (włączając nieruchomości) nie może przekroczyć 424 tys. zł.
  • W niektórych gminach od aplikujących może być wymagane wniesienie 10% wkładu własnego.
  • Beneficjenci muszą zamieszkiwać w nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, i zezwolić na kontrole przeprowadzane przez urzędników przez okres 5 lat.

  Program ten jest skierowany do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia w zwiększeniu efektywności energetycznej swoich domów, jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

 • Agroenergia

  Program dofinansowania skierowany do rolników umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Struktura dofinansowania prezentuje się następująco:

  • Dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW – możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 000 zł.
  • Dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW – dofinansowanie może wynieść do 13% kosztów kwalifikowanych, z maksymalną kwotą wsparcia ograniczoną do 25 000 zł.
  • Instalacje o mocy poniżej 10 kW nie kwalifikują się do dofinansowania, natomiast możliwość przekroczenia progu 50 kW jest dostępna tylko w przypadku połączenia instalacji fotowoltaicznej z biogazownią lub elektrownią wodną. W takim scenariuszu, uczestnicy programu mogą skorzystać z drugiej części programu, która oferuje dodatkowe dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

  Ten program ma na celu zachęcenie rolników do inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczyni się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej gospodarstw rolnych oraz zmniejszenia ich wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2.

 • Energia Plus

  Program dla przedsiębiorstw, nie tylko MŚP, oferuje dwie atrakcyjne formy wsparcia:

  1. Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że dostępność tego wsparcia jest bardzo ograniczona i szybko się wyczerpuje, zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu kolejnych naborów. Obecnie trwa IV nabór, który rozpoczął się 1.02.2023 r. i potrwa do 13.12.2024 r.
  2. Możliwość uzyskania pożyczki od 500 tysięcy do nawet 500 milionów złotych, pokrywającej maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Spłata zadłużenia odbywa się w ciągu maksymalnie 15 lat. Dodatkowo istnieje opcja umorzenia do 10% inwestycji, jednak nie więcej niż 1 milion złotych.
 • Ulga termomodernizacyjna

  Ulga podatkowa jest przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i obejmuje wszystkie inwestycje mające na celu redukcję zużycia energii grzewczej przez gospodarstwo domowe. Korzyść podatkowa polega na obniżeniu podstawy opodatkowania o maksymalnie 53 000 zł dla osób samotnych oraz o 106 000 zł dla małżeństw.

 • Lokalne programy dofinansowania na pompy ciepła

  Sytuacja w regionach podlega dynamicznym zmianom, co sprawia, że niemożliwe jest sporządzenie pełnej listy aktualnych programów wsparcia. Zaleca się bezpośredni kontakt z najbliższym punktem informacyjnym “Fundusze Europejskie dla regionów” w celu uzyskania konkretnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania instalacji pomp ciepła. Możesz znaleźć więcej szczegółów na stronie: [link do Fundusze Europejskie dla regionów].

  Dodatkowo, polecamy skorzystanie z wyszukiwarki dotacji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, która może być pomocna w znalezieniu dostępnych programów wsparcia.